J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk  
 
 
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
 
 
J�geva Veev�rk Projekt nr 417
J�geva Veev�rk Projekt nr 383
J�geva Veev�rk Projekt nr 3766
J�geva Veev�rk Projekt nr 7136
J�geva Veev�rk Projekt nr 15381
 

J�geva Veev�rk


 
Kasutajatunnus:
Parool:
 


J�geva Veev�rk

KIK

J�geva Veev�rk
 

Projekte toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus

Vee-ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks toetuse taotlemine:

Ava alloleva link

https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse andmise tingimused ja kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018001 

Rahastusallikas: KESKKONNAPROGRAMM
Valdkond: VEEMAJANDUSPROGRAMM

 

  

J�geva Veev�rk  
   
 
Eesti Vee-ettev�tete Liit
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34
Jõgeva 48303
Tel +372 772 2720
Tel +372 776 2815
info@jvv.ee
J�geva Veev�rk