J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk  
 
 
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
 
 
J�geva Veev�rk Privaatsuspoliitika
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk Vee analüüsi tulemused
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk Analüüside tulemused piirkondade kaupa
 

J�geva Veev�rk


 
Kasutajatunnus:
Parool:
 


J�geva Veev�rk

Vee analüüsi tulemused

J�geva Veev�rk
 

Joogiveena kasutatavat põhjavett jagatakse analüüsimise käigus saadud kvaliteedinäitajate alusel kolme erinevasse põhjaveeklassi.
Jõgeva Veevärk OÜ poolt puurkaevudest pumbatav vesi kuulub I kvaliteediklassi. Vesi pumbatakse siluri-ordoviitsiumi veekihist.

Jõgeva linna joogiveest võetud laborianalüüs ei näita radioloogiliste kvaliteedinäitajate olemasolu, mis ületaks kehtestatud normi.

Joogivee karedus
I kvartal 2017
II kvartal 2017
III kvartal 2017
IV kvartal 2017
I kvartal 2018
II kvartal 2018
III kvartal 2018
IV kvartal 2018

J�geva Veev�rk  
   
 
Eesti Vee-ettev�tete Liit
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34
Jõgeva 48303
Tel +372 772 2720
Tel +372 776 2815
info@jvv.ee
J�geva Veev�rk