J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk  
 
 
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
 
 
J�geva Veev�rk Privaatsuspoliitika
J�geva Veev�rk TOETUSMEEDE ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks
J�geva Veev�rk Vee analüüsi tulemused
J�geva Veev�rk Hankeplaan 2018
 

J�geva Veev�rk


 
Kasutajatunnus:
Parool:
 


J�geva Veev�rk

Hea klient

J�geva Veev�rk
 

Osaühing Jõgeva Veevärk osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust Jõgeva linnas ja osaliselt Jõgeva aleviku haldusterritooriumil alates 01. maist 2010.a.

Meie jaoks on oluline pakkuda oma klientidele kvaliteetset joogivett ja tagada heitvee ärajuhtimine reovee puhastusjaama. 

Meie peamiseks ülesandeks on aastate 2010-2013 jooksul ellu viia Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatav projekt „Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine: Jõgeva linn“. 
Projekti elluviimine võimaldab liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga ka nendel inimestel, kellel see võimalus hetkel puudub.

J�geva Veev�rk

Uudised

J�geva Veev�rk
 
22.10.2018
Külm tuleb niikuinii ja õige aeg on meenutada, et veevärkide kaitsmisega ennetate külmakahjusid
J�geva Veev�rk
22.10.2018
29.10.2018 on Jõgeva Veevärk avatud alates kella 14:00-st
J�geva Veev�rk
12.10.2018
AS Emajõe Veevärk hoiatab kelmide eest!
J�geva Veev�rk
31.05.2018
Teade veeteenuse tarbijatele-muutub veeteenuse hind!
 
Teata n�idud
J�geva Veev�rk  
   
 
Eesti Vee-ettev�tete Liit
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34
Jõgeva 48303
Tel +372 772 2720
Tel +372 776 2815
info@jvv.ee
J�geva Veev�rk