J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk  
 
 
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
 
 
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk Seadused, Määrused, Eeskirjad
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk Erinevad õigusaktid
 

J�geva Veev�rk


 
Kasutajatunnus:
Parool:
 


J�geva Veev�rk

Seadused, Määrused, Eeskirjad

J�geva Veev�rk
 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus
Veeseadus
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
Jõgeva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Jõgeva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Torma valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning kasutamise eeskiri

https://www.riigiteataja.ee/akt/419072013009

Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

https://www.riigiteataja.ee/akt/402052013022 

Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

https://www.riigiteataja.ee/akt/402052013021

 

Puurmani-üvk-kasutamise eeskiri_PVV-m-7_27-06-2013
Puurmani-üvk-liitumise eeskiri_PVV-m-6_27-06-2013

J�geva Veev�rk  
   
 
Eesti Vee-ettev�tete Liit
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34
Jõgeva 48303
Tel +372 772 2720
Tel +372 776 2815
info@jvv.ee
J�geva Veev�rk