Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk  
 
 
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk
 
 
Jõgeva Veevärk Vee näidu teatamine
Jõgeva Veevärk Liitumistaotlus
Jõgeva Veevärk Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajalikud tegevused
Jõgeva Veevärk Liitumislepingu tüüptingimused
Jõgeva Veevärk Tehnilised nõuded veemõõdusõlme ehitamiseks
Jõgeva Veevärk Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad ALATES 01.07.2016
Jõgeva Veevärk Teenuslepingu tüüptingimused
Jõgeva Veevärk Ilmunud kliendilehed
Jõgeva Veevärk
Jõgeva Veevärk Jõgeva Veevärk OÜ liitumistasu arvutamise metoodika
Jõgeva Veevärk
 

Jõgeva Veevärk


 
Kasutajatunnus:
Parool:
 


Jõgeva Veevärk

Jõgeva Veevärk OÜ liitumistasu arvutamise metoodika

Jõgeva Veevärk
 

Jõgeva Veevärk OÜ ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodika on
kooskõlastatud Konkurentsiameti 09.12.2015 otsusega nr 9.1-7/15-017 ja kinnitatud
Jõgeva Veevärk OÜ juhatuse liikme 10.12.2015 käskkirjaga nr 266.

Osaühing Jõgeva Veevärk liitumistasu arvutamise metoodika
Konkurentsiameti otsus 15-017

Jõgeva Veevärk  
   
 
Eesti Vee-ettevõtete Liit
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34
Jõgeva 48303
Tel +372 772 2720
Tel +372 776 2815
info@jvv.ee
Jõgeva Veevärk