J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk  
 
 
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
 

J�geva Veev�rk


 
Kasutajatunnus:
Parool:
 


J�geva Veev�rk

Jäätmejaam

J�geva Veev�rk
 

Rehvide vastuvõtt on lõpetatud alates 28.09.16

Vanarehvide vastuvõtuga tegelevad rehvivahetuspunktid, üleandmine nende tingimustel. Rehvid saab tasu eest üle anda ka Torma prügilas.

Alates 01.07.2014 haldab Epler & Lorenz AS koostöös
Jõgeva Veevärk OÜ-ga Jõgeva linna jäätmejaama.

Jäätmejaama teenindamine toimub Toominga 34 (Jõgeva Veevärk) kinnistu kaudu.

Jäätmejaam on avatud
T, K, N, R - 10:00-18:00
L 10:00-14:00
Lõuna 12:30-13:00

Suletud E, P ja riigipühadel

Jõgeva linna jäätmejaama telefonid: 776 2815, 53063022
(jäätmejaama lahtiolekuaegadel)

AS Epler & Lorenz Lõuna regiooni telefon: 742 1398
(tööpäeviti 9.00-16.30)

Jäätmejaamas võetakse vastu jäätmeid Jõgeva valla elanikelt, Jõgeva Vallavalitsuselt, tema hallatavatelt asutustelt, linna osalusega äriühingutelt ja ettevõtetelt (vaid tavajäätmed, ohtlikke jäätmete vastuvõttu ettevõtetelt jäätmejaamas ei toimu).

Hinnakiri

Jäätmekood

Jäätmete nimetus

Hind km-ta €/tonn

Hind km-ga €/tonn

15 01

Pakendijäätmed

tasuta

tasuta

20 01 01

Paber ja kartong

tasuta

tasuta

20 01 10/

Tekstiil ja rõivad

100

120

20 01 11

20 03 07

Suurjäätmed

100

120

(sh mööbel ja selle detailid)

20 01 40

Metallid

tasuta

tasuta

17 09 04

Ehitus- ja lammutusjäätmed sh

100

120

20 01 02

 - lehtklaas (v.a autoklaas-olmejääde)

100

120

17 02 01

 - töödeldud puit

100

120

(värvitud, lakitud, v.a immutatud)

20 01 38

 - töötlemata puit

100

120

17 01 01/ 

 - betoon ja tellised

100

120

17 01 02

17 01 03

 - plaadid, keraamikatooted, peegliklaas

100

120

17 09 04

 - muud ehitus- ja lammutusjäätmed

100

120

(sh aknad ja uksed ka klaasidega)

17 06 01*/ 

Asbesti sisaldavad jäätmed

150

180

17 06 05*

(eterniit, asbesttsementtorud jms)

20 02 01

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed

100

120

20 02 02/

Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed

100

120

20 02 03

20 01 36/

Elektroonikaseadmed (komplektsed)

tasuta

tasuta

20 01 35*

20 01 39

Plastid

100

120

20 01 23*

Külmikud (komplektsed)

tasuta

tasuta

20 01 23*

Külmikud (mittekomplektsed)

10 €/tk

12,00 €/tk

20 01 33*

Patareid

tasuta

tasuta

 

Ohtlikud jäätmed

tasuta

tasuta

 

 

 

 

 

 

  

J�geva Veev�rk  
   
 
Eesti Vee-ettev�tete Liit
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34
Jõgeva 48303
Tel +372 772 2720
Tel +372 776 2815
info@jvv.ee
J�geva Veev�rk