J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk  
 
 
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
 
 
J�geva Veev�rk Vee näidu teatamine
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk Liitumistaotlus
J�geva Veev�rk Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajalikud tegevused
J�geva Veev�rk Liitumislepingu tüüptingimused
J�geva Veev�rk Tehnilised nõuded veemõõdusõlme ehitamiseks
J�geva Veev�rk Teenuslepingu tüüptingimused
J�geva Veev�rk Ilmunud kliendilehed
J�geva Veev�rk Jõgeva Veevärk OÜ liitumistasu arvutamise metoodika
 

J�geva Veev�rk


 
Kasutajatunnus:
Parool:
 


J�geva Veev�rk

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

J�geva Veev�rk
 

Veeteenuse hindade kehtestamine 

Jõgeva Veevärk OÜ KÄSKKIRI nr 322 (14.01.2019)

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse §141 lg 1 ja 2, Konkurentsiameti 01.06.2018 otsuse nr 9-3/2018-003,

Puurmani Vallavalitsuse  12.02.2013 korralduse nr 21, Torma Vallavalitsuse 26.11.2015 määrus nr 4 ja

Jõgeva Vallavalitsuse 04.02.2013 korralduse nr 55 alusel.

Jõgeva linnas hind
käibemaksuta
hind
käibemaksuga

Tasu võetud vee eest
 
1,18 €/m3 1,416 €/m3

Tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest
 

2,04 €/m3

2,448 €/m3
Kokku 3,22 €/m3 3,864 €/m3

  Kehtestada alates 01.01.2019  

1.      Veeteenuste hinnad:

1.1.Jõgeva alevikus:

 

hind käibe-maksuta

hind käibe-maksuga

tasu võetud vee eest €/m3

1,11

1,332

tasu reovee  ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m3

2,33

2,796

 1.2. Sadukülas:

 

hind käibe-maksuta

hind käibe-maksuga

tasu võetud vee eest €/m3

1,51

1,812

tasu reovee  ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m3

1,82

2,184

abonenttasu liitumispunkti kohta kalendrikuus

0,65

0,78

 1.3.Kuristal, Kuremaal, Laiusel, Laiuseväljal, Raaduveres, Vilinas,

Kassinurmes, Painkülas, Metsakatsejaamas,Vaimastveres, Siimustis ja Kärdes

 

 

hind käibe-maksuta

hind käibe-maksuga

tasu võetud vee eest €/m3

1,53

1,836

tasu reovee  ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m3

1,82

2,184

abonenttasu ühisveevärgi või –kanalisatsiooniga liitunud tarbijale kalendrikuus

0,65

0,78

 1.3.Tormas, Sadalas, Kantkülas, Vaiatus, Tõikveres, Rääbisel

 

 

hind käibe-maksuta

hind käibe-maksuga

tasu võetud vee eest €/m3

2,13

2,556

tasu reovee  ärajuhtimise ja puhastamise eest €/m3

2,24

2,688

Abonenttasu veesisendi kohta

0,8833

1,06

Konkurentsiameti otsus 30.05.2018

J�geva Veev�rk  
   
 
Eesti Vee-ettev�tete Liit
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34
Jõgeva 48303
Tel +372 772 2720
Tel +372 776 2815
info@jvv.ee
J�geva Veev�rk